X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

نمونه سوال حرفه و فن

الف: جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

  یکی از عوامل مؤثر بر رشد و تکامل فناوری.................................است.

 معمولاً دارو ها به پیشگیری ،.......................و.............................بیماری کمک می کنند.

 فلزات پس از استخراج طی مراحلی به صورت....................................در می آیند.

ب: جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

 انجام تحقیقات فقط در زمینه صنعتی وجود دارد.   ص....         .غ.....                  

آب شیرین که مورد نیاز انسان ها و سایر موجودات زنده است به مقدار زیاد در طبیعت تولید می شود.

 ص....   .   غ.....

 چوب مورد نیاز در صنایع از تنه ی درخت تهیه می شود.  ص.         غ.....

 الکترود جوشکاری به وسیله ی دستگاهی به نام ترانس ذوب می شود.    ص           غ.....

ج: گزینه های صحیح را مشخص کنید.

 صفحه ای که قطعات الکترونیکی روی آن نصب می شوند چه نام دارد؟

الف:برد                       ب:پانل                     ج:خازن                           د:ترانزیستور

 کدام یک از درختان زیر جزو دسته ی پهن برگان نمی باشد.

الف:بلوط                   ب:نراد                    ج:گردو                                د:تبریزی

در آی سی ، تعداد زیادی.........................وجود دارد.

الف:مقاومت                ب:خازن                 ج:دیود و ترانزیستور            د:هر سه مورد

به سوالات زیر پاسخ دهید.

رابطه ی علم و فناوری چیست؟

 

هر یک از موارد زیر به کدام قسمت سیستم مربوط می شود؟

الف:کارنامه چاپ شده(                          )ب:مواد خام ونیروی انسانی(                                )

ج:درست کردن خمیر نان توسط نانوا(                                 )

ترانزیستور چیست؟

 

اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر بدون واسطه را چه می گویند؟

رفتار های ناسالم کم خطر چه ویژگی دارند؟

 

  دو مورد از انواع دارو های کاهنده را مثال بزنید.

 

یک تفاوت بین چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ را بنویسید.

 

زمان خشک شدن چوب به روش طبیعی به چه عواملی بستگی دارد؟(دو مورد)

 

 سیم لحیم از چه فلزاتی تشکیل شده است؟

 

چرا نباید نوک هویه داغ را داخل روغن لحیم فرو برد؟

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ